สมัครเรียนได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ติดต่อสอบถาม 0 5482 0099
เข้าศึกษาระบบแอดมิชชั่น


ระบบแอดมิชชั่น (Admissions)

ดูรายละเอียด และวิธีการสมัครในประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ www.cuas.or.th โดยประกอบด้วยการคิดคะแนนและจำนวนที่รับดังต่อไปนี้
(1) การคิดคะแนน GPAX เท่ากับ 20 %
(2) การคิดคะแนน O – NET เท่ากับ 30 %
(3) การคิดคะแนน GAT และ PAT ตามในตารางแสดง
ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง) ประจำปีการศึกษา 2555

สามารถตรวจสอบปฏิทินการตัดเลือกได้ที่ www.cuas.or.th2012 NTU. All Rights Reserved.