ไทย English      
  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  Faculty Of Social Science And Humanities
Follow Me on  
   
 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Faculty Of Social Science And Humanities
 
 
  ค้นหาข่าว        
กิจกรรมคณะ
ออกบูธนิทรรศกาล "ทบทวนความรู้กับมาม่า"
2013-10-22
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง พร้อมทีมงานมืออาชีพ ออกบูธนิทรรศกาล “โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16”
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย
2012-06-29
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวันวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และไหว้ครูมัคคุเทศก์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ในสายอาชีพมัคคุเทศก์และบริการ ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย
2012-06-29
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวันวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และไหว้ครูมัคคุเทศก์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ในสายอาชีพมัคคุเทศก์และบริการ ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
อาจารย์ ดร.สุจิรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์จิรพิพัฒน์ สิงห์สอน, อาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว แนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
2012-06-01
อาจารย์ ดร.สุจิรา หาผล คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์จิรพิพัฒน์ สิงห์สอน, อาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสำนักการสื่อสารองค์กรและการตลาด มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง แนะแนวการศึกษา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 80 หมู่บ้าน จำนวน 289 คน และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2555 ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555
อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนางาน U-Expo2012
2012-04-06
อาจารย์ภรภัทร ปิติโชตินันท์ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา ณเวที INTER Fair 2012 ในงาน U-Expo 2012 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2012 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา EH105
นำเสนอข้อเสนอโครงการ SIFE ประเทศไทย ประจำปี 2555
2012-04-04
อาจารย์วีระพันธ์แก้วรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง สร้างชื่อ นำเสนอข้อเสนอโครงการ SIFE ประเทศไทย ประจำปี 2555 หัวข้อ “คืนวิถีชีวิตชุมชนบ้านป่าตันหลวง ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ” โดยผ่านเข้ารอบเสนอผลงาน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงของประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม 2555 ต่อไป
 
Page: 1 of 1 page(s) :
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.