ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
 
  ค้นหาข่าว        
กิจกรรมคณะ
นิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ที่เมืองแม่เมาะ
2018-07-23
ออกนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ที่กองโยธา เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พบศิษย์เก่าจำนวน 1 คน คือ น.ส.บุณยดา สูงติวงค์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ในหน่วยงาน
ได้รางวัลรองชนะเลิศ
2018-07-12
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกลุ่ม ส่งผลงานประกวดการจัดบอร์ดนิทรรศการ หัวข้อ ส่งเสริมการอ่าน ประเภทอุดมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 6 มิ.ย.61 จัดโดยกรรมการส่งเสริมการอ่าน จังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในกลุ่มประกอบด้วย น.ส.สุวัจนีย์ ปัญญาภู น.ส.พัชริดา เจริญผล น.ส.กรวรินทร์ พุทธวงค์
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
2018-07-12
ออกนิเทศการฝึกงานของนักศึกษา ที่ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พบศิษย์เก่า 4 คน และศิษย์ฝึกงาน 2 คน
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
2016-06-08
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจประเพณี พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย สักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก
สานสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์หลังทำกิจกรรม
2016-06-08
ทานข้าวกับนักศึกษานอกสถานที่หลังทำกิจกรรมปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา
บริการวิชาการ ที่วัดบุญวาทย์วิหาร
2016-06-08
อบรมการใช้งานระบบมอบหมายงานและบูรณาการกับเครือข่ายสังคม
บริการวิชาการ ที่ อ.เมืองปาน
2016-06-08
การส่งเสริมการตลาด กลุ่มข้าวนำ้แร่แจ้ซ้อน บูรณาการกับคณะบริหาร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2016-06-08
อบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเสนอ อาทิ แผนที่ความคิด โอ่งชีวิต
กิจกรรมจิตอาสา
2016-06-08
ร่วมใจสร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่
 
Page: 1 of 1 page(s) :
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.