ไทย English      
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Faculty Of Information Technology
Follow Me on  
   
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty Of Information Technology
 
วีดีโอแนะนำคณะ ดูทั้งหมด »
ภาพถ่ายกิจกรรม
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเนชั่นเข้าร่วมงาน “ล่องสะเปา...จาวเนชั่น”
ศูนย์เนชั่นบางนาร่วมถวายเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ภาพบรรยากาศงาน"ค่ายเรียนยังไง...สไตล์นิเทศ" วันที่ 30 มกราคม 2559
เก็บตก!! งาน Freshy Night 2015 Casino Royal 5Th
เก็บตก!! งาน Freshy Night 2015 Casino Royal 5Th
Open House MBA
วันเสาร์ที่ื 26 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดเสวนาหัวข้อ Moving Onward to AEC
มหาวิทยาลัยเนชั่นจับมือมหาวิทยาลัยยูทาห์สเตท เปิดหลักสูตรสู่ประตูอาเซียน
ค่ายภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
จัดทำขึ้นเป็นพิเศษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สมัครเรียนและจองสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
งานส่งกำลังใจและร่วมอธิษฐานไปเกาหลีใต้
จากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่ม ที่ เนชั่นสตูดิโอ ชั่น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
Open House ครั้งที่ 1 ศูนย์เนชั่นบางนา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 56 โดยคณะผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนำทีมโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น คุณเทพชัย หย่อง
บัณฑิตจิตอาสา
ม.เนชั่น และสิงห์อาสา ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
บัณฑิตจิตอาสา
บัณฑิตจิตอาสา
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำวัดม่อนพญาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556
บัณฑิตจิตอาสา
นักศึกษา ม.เนชั่น ศูนย์บางนา เข้าร่วมโครงการคิดทำเพื่อสังคม ในรายวิชา การคิดและการแก้ปัญหา ซึ่งส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ค่ายนิเทศพันธุ์ใหม่วัยทีน ครั้งที่ 1/2557 ม.เนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา
       
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 
   
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอบรมเว็บมาสเตอร์
เตรียมความพร้อมออกไปให้บริการชุมชนในการทำเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่จะไปฝึกงาน
 
   
รับสมัคร อาจารย์ประจำ
สังกัด หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สนใจติดต่อสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง
 
   
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
อบรมพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และนำเสนอ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ
 
  ดูทั้งหมด >>
15
ธันวาคม
2561
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง
444 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5426 5170 ต่อ 112, 135, 209
ฝ่ายรับสมัคร : 0 5482 0099
ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์
1854 ถ.บางนา-ตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0 2338 3950
ฝ่ายรับสมัคร : 0 2338 3777
 

© 2012 NTU. All Rights Reserved.