01

To be number one Idol 2019

ทีมงานอาจารย์และนักศึกษา มีกำหนดจะลงพื้นที่ เพื่อนำความรู้และทักษะออกบริการวิชาการแก่สังคม ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์การประกวด To be number one Idol 2019 ระดับภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและกระทรวงสาธารณสุข ณ ศูนย์การค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 นี้
Image

02

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 23 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

03

"Say it" เปลี่ยนความกลัว
เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการสัมมนา เรื่อง "Say it" เปลี่ยนความกลัว เพิ่มความกล้า สร้างความเก่ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง วิทยากรโดยคุณสุรพันธ์ แสงสุวรรณ์ นักจัดรายการวิทยุ นักออกแบบ และนักเขียน รางวัล Shortlisted Treatment จากโครงการ HOOQ Filmmakers Guild 2017
banner.jpg

Please publish modules in offcanvas position.