fbpx

สืบสานประเพณี สืบเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ เพื่อทำการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้หลักผู้ใหญ่ พร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในพิธีรดน้ำดำหัว ครอบครัวเนชั่น 2562 ที่ม.เนชั่น เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2562 ที่ผ่านมา