fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น บางนา จัดกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการโอกาสของคุณ โอกาสของน้อง เพื่อหาทุนสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง ได้เงินบริจาคแก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติกว่า 37,000 บาท เมื่อ 25 ก.ย.2561