fbpx

พบกับวิทยากรมืออาชีพอย่างใกล้ชิด พี่เอิร์ธและพี่ณภัทร นักข่าว nation 22 ใน Workshop การเป็นผู้ประกาศ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานงานด้านสื่อ ในโครงการ Media training เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561