fbpx

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นำความรู้และทักษะออกบริการวิชาการแก่สังคม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์การประกวด To be number one dancercise ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมื่อ 24 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น