fbpx

อาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ นำความรู้และทักษะออกบริการวิชาการแก่สังคม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ผลิตคลิปประชาสัมพันธ์การประกวด To be number one dancercise ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ณ รร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี เมื่อ 24 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา