fbpx

บรรยากาศการเรียนรู้กับวิทยากรมืออาชีพในแวดวงสื่อ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการทำข่าว การคิดประเด็นให้เป็นข่าว วิธีการอ่านและบันทึกเสียงในงานข่าว เทคนิคการทำข่าวนอกสถานที่ เทคนิคการถ่ายภาพในงานข่าว เทคนิคการตัดต่อ ตกแต่ง ภาพข่าว และการใช้ Social Media ในการเผยแพร่ข่าว แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวอาสา” รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561