fbpx

บรรยากาศการเรียนรู้กับวิทยากรมืออาชีพในแวดวงสื่อ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการทำข่าว การคิดประเด็นให้เป็นข่าว วิธีการอ่านและบันทึกเสียงในงานข่าว เทคนิคการทำข่าวนอกสถานที่ เทคนิคการถ่ายภาพในงานข่าว เทคนิคการตัดต่อ ตกแต่ง ภาพข่าว และการใช้ Social Media ในการเผยแพร่ข่าว แก่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวอาสา” รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น