fbpx

กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะนอกห้องเรียนที่ทำอย่างสม่ำเสมอ เมื่ออาจารย์นำทีมน้องๆนักศึกษาออกไปหาประสบการณ์ ไปเรียนรู้นอกห้องเรียน และได้ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ให้ได้...นั่นคือสิ่งสำคัญที่อยากให้กับทุกคนได้เรียนรู้ ขอขอบคุณพี่พงศธร พัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้านชาญชัยที่น่ารัก ใจดี และผู้คนในชุมชนบ้านป่าเหมี้ยงที่น่ารักทุกคน วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ลำปาง