fbpx

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น ออกค่ายเรียนรู้การเขียนและการรายงานข่าวชุดที่ 2 ลงมือปฏิบัติจริง จัดรายการวิทยุ "ม.เนชั่นสร้างสรรค์ข่าวกับสวท.กาญจนบุรี" ทางสถานี สวท. จ.กาญจนบุรี คลื่น AM 558 KHz

ชมคลิป..สวท.กาญจนบุรี เปิดเวทีให้นักศึกษา ม.เนชั่น ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติรายงานข่าว ครั้งที่ 2 https://www.facebook.com/558channel/videos/2140816182818290/