fbpx

รับน้องเชิงสร้างสรรค์ เมื่อพี่ๆชาวม.เนชั่นชวนน้องเตียวขึ้นดอย ไปทำบุญ ปลูกฝ้าย อาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และวิ่งพิชิตเนินวัดใจ ในกิจกรรม "พี่พาน้อง..เตียวขึ้นดอย 2562" ณ วัดสามัคคีบุญญาราม ต.พระบาท เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา