fbpx

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นำโดย อาจารย์ ดร.พัทธนันท์ พุดหล้า และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสร้างโรงครัวและที่พักผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดสามัคคีบุญญาราม