fbpx

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ จัดกิจกรรมโครงการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 24 ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร จำนวน 33 ราย กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 1) พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าที่อุทิศตนและทำคัณประโยชน์แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ คุณปรัชญา มาวงค์วัน และคุณเอมอร เพรชบูรณ์ปี้ 2) พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 4 คน และเกียรตินิมอันดับ 2 จำนวน 15 คน 3) พิธีมอบช่อดอกราชพฤกษ์แก่บัณฑิต และ 4) พิธีแสดงความยินดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่่น