fbpx

นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในของมหาวิทยาลัยเนชั่น
Nation U Games ครั้งที่ 8
ทำหน้าที่ฝ่ายพยาบาลในงานกีฬาสีภายใน ทั้งหมด 2 จุด
และร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกแดนซ์
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 

โทรศัพท์  054-265-170
โทรศัพท์  054-265-173 - 6
โทรศัพท์  054-820-098 - 9
มือถือ 063-092-1247
มือถือ 063-092-1256
โทรสาร 054-265-184 
Email : admission@nation.ac.th
Line ID : สมัครเรียน ม.เนชั่น