fbpx

นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีภายในของมหาวิทยาลัยเนชั่น
Nation U Games ครั้งที่ 8
ทำหน้าที่ฝ่ายพยาบาลในงานกีฬาสีภายใน ทั้งหมด 2 จุด
และร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิกแดนซ์
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561