ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
มหาวิทยาลัยเนชั่น : เรียนกับมืออาชีพ จบอย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 
 
                    
 
ปฏิทินกิจกรรม
2018-11-23
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน (รหัส60)
2018-09-17
วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (รหัส 60)
2018-09-03
วันยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (รหัส 60)
2018-08-20
วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียน ครั้งที่ 2 (รหัส 60)
2018-08-17
วันพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดการติดต่อ
2018-08-16
วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
2018-07-22
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
2018-07-16
วันลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด (เสียค่าปรับวันละ 200 บาท)
2018-07-15
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 3 รหัส 60
2018-07-01
วันลงทะเบียนเรียน ครั้งที่ 3 รหัส 60
2018-06-30
วันสุดท้ายของการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ,อาจารย์ผู้สอน และคณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 3
2018-06-16
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ,อาจารย์ผู้สอน และ คณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนครั้งที่ 3
2018-04-16
วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
2018-04-12
วันหยุดประจำปี วันสงกรานต์
2018-04-07
วันสุดท้ายของการเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ " W "
2018-04-06
วันหยุดประจำปี วันจักรี
       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระดมสมองในสื่อเต็มเลย 4 สร้างช่องทาง-โอกาสในโลกดิจิทัล
ระดมสมองในสื่อเต็มเลย 4 สร้างช่องทาง-โอกาสในโลกดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ม.เนชั่น “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา ประจำปี 2559”
ม.เนชั่น “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา ประจำปี 2559”
สัมมนาครูแนะแนว โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นฐานของครูและนักเรียน
สัมมนาครูแนะแนว โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นฐานของครูและนักเรียน
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมใจสร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมใจสร้างฝายคืนความชุ่มชื้นให้ผืนป่าม่อนพระยาแช่
              
เก็บตก!! งาน Freshy Night 2015 Casino Royal 5Th
เก็บตก!! งาน Freshy Night 2015 Casino Royal 5Th
Open House MBA
วันเสาร์ที่ื 26 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดเสวนาหัวข้อ Moving Onward to AEC
ค่ายภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
จัดทำขึ้นเป็นพิเศษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สมัครเรียนและจองสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
งานส่งกำลังใจและร่วมอธิษฐานไปเกาหลีใต้
จากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่ม ที่ เนชั่นสตูดิโอ ชั่น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
Open House ครั้งที่ 1 ศูนย์เนชั่นบางนา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 56 โดยคณะผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนำทีมโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น คุณเทพชัย หย่อง
บัณฑิตจิตอาสา
ม.เนชั่น และสิงห์อาสา ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
บัณฑิตจิตอาสา
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำวัดม่อนพญาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556
บัณฑิตจิตอาสา
นักศึกษา ม.เนชั่น ศูนย์บางนา เข้าร่วมโครงการคิดทำเพื่อสังคม ในรายวิชา การคิดและการแก้ปัญหา ซึ่งส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       
 
กิจกรรมคณะ