ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
มหาวิทยาลัยเนชั่น : เรียนกับมืออาชีพ จบอย่างมืออาชีพ สู่ความเป็นมืออาชีพ
 
 
                    
 
ปฏิทินกิจกรรม
2016-05-11
ประกาศผลทุนการศึกษา 50 ตลอดหลักสูตร รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-07-26
ทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-07-25
กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 3) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-07-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว(รอบที่ 3) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-07-20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่ 3) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-06-19
Early Bird ค่ายภาษาอังกฤษ รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-06-18
Early Bird ค่ายภาษาอังกฤษ รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-06-17
Early Bird ค่ายภาษาอังกฤษ รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-06-04
กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-06-01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว(รอบที่ 2) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-05-28
อบรมผู้ประกาศวัยทีน ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-05-26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา(รอบที่ 2) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-05-28
อบรมผู้ประกาศวัยทีน ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-05-21
อบรมผู้ประกาศวัยทีน ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-05-14
อบรมผู้ประกาศวัยทีน ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-05-07
อบรมผู้ประกาศวัยทีน ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-04-29
ทดสอบทุนการศึกษา 50 ตลอดหลักสูตร รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-04-08
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าทดสอบทุนการศึกษา 50 ตลอดหลักสูตร รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-03-30
ประกวดโฆษณา ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-03-26
กิจกรรมรายงานตัวนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 1) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-03-23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว(รอบที่ 1) รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-03-23
ประกวดโฆษณา ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-03-15
ประกาศรายชื่อผู้สอบตรงผ่าน 4/59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-03-12
กิจกรรม Open House 2/59และกิจกรรมสอบตรง 4/59 ศูนย์เนชั่บางนา
2016-03-03
ประกาศผลทุนการศึกษา 100 ตลอดหลักสูตร รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-02-27
ทดสอบทุนการศึกษา 100 ตลอดหลักสูตร รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-02-13
อบรมถ่ายภาพ Hipster/อบรม พิธีกร-MC ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-02-08
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์เข้าทดสอบทุนการศึกษา 100 ตลอดหลักสูตร รหัส 59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-02-06
ประกาศรายชื่อผู้สอบตรงผ่าน 3/59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2016-01-30
กิจกรรมค่ายค้นหาตัวตน ครั้งที่ 2/กิจกรรมสอบตรง 3/59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2015-12-22
ประกาศรายชื่อผู้สอบตรงผ่าน 2/59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2015-12-19
กิจกรรม Open House 1/59และกิจกรรมสอบตรง 2/59 ศูนย์เนชั่นบางนา
2015-10-22
อบรมพิธีกร/MC ศูนย์เนชั่นบางนา
2015-11-21
อมรมถ่ายภาพ Hipster (นิเทศ)/อมรม E-Marketing (บริหาร) ศูนย์เนชั่นบางนา
2015-11-13
สัมมนาครูแนะแนว ศูนย์เนชั่นบางนา
2015-08-26
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
2015-08-28
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ปีการศึกษา 2557
2015-07-06
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา รายงานตัวนักศึกษาใหม่ครั้งที่ 3
2015-07-03
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว(รอบที่ 3)
2015-07-01
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา Early Bird 2/58
2015-06-23
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา สอบวัดผลภาษาอังกฤษ
2015-06-13
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา English Camp
2015-06-12
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา English Camp
2015-06-05
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
2015-06-02
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบตรง ครั้งที่ 5
2015-05-30
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา Open House /สอบตรง ครั้งที่่ 5
2015-05-29
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน รหัส 57 ปีการศึกษา 2557
2015-05-28
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน รหัส 55,56ปีการศึกษา 2557
2015-05-19
วันสอบ English Proficiency Test/วันสอบ IT : Computer for Working
2015-05-18
วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
2015-05-15
วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
2015-05-14
วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
2015-05-12
วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
2015-05-11
วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
2015-05-09
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา รายงานตัวนักศึกษาใหม่ครั้งที่ 2
2015-05-06
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัว(รอบที่ 2)
2015-05-01
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
2015-04-28
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบตรง ครั้งที่ 4
2015-04-25
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ค่ายค้นหาตัวตน /สอบตรง ครั้งที่่ 4
2015-04-24
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา Early Bird 1/58
2015-04-10
วันสุดท้ายของการเลือกสาขาวิชา ย้ายสาขาวิชา ย้ายคณะ/วันสุดท้ายของหารเพิกถอนวิชาได้สัญลักษณ์ W
2015-04-03
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา Nation U Game ครั้งที่ 4
2015-03-31
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกสอบตรง ครั้งที่ 3
2015-03-28
กิจกรรมศูนย์เนชั่นบางนา Open House /สอบตรง ครั้งที่่ 3
2015-03-20
วันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
2015-03-18
วันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
2015-03-17
วันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
2015-03-19
วันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
2015-03-16
วันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
2014-01-26
NTC 2014 : การประชุมวิชาการ อุดมศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ
2014-03-22
Open House ครั้งที่ 2 ศูนย์เนชั่นบางนา
2013-11-23
Open House ครั้งที่ 1 ศูนย์เนชั่นบางนา
2013-01-18
กีฬาสีเนชั่นยู บางนา#2
2012-07-13
เลือกตั้งกรรมการนักศึกษาคณะ
2012-06-09
นักศึกษาใหม่เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
2012-03-29
ทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์
       
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น รวมใจเป็นหนึ่ง “รวมพลังแห่งความภักดี”ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเนชั่น รวมใจเป็นหนึ่ง “รวมพลังแห่งความภักดี”ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยเนชั่นรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวง
มหาวิทยาลัยเนชั่นรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวง
ม.เนชั่น “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา ประจำปี 2559”
ม.เนชั่น “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา ประจำปี 2559”
              
ภาพถ่ายกิจกรรม
เก็บตก!! งาน Freshy Night 2015 Casino Royal 5Th
เก็บตก!! งาน Freshy Night 2015 Casino Royal 5Th
Open House MBA
วันเสาร์ที่ื 26 ก.ค.57 มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดเสวนาหัวข้อ Moving Onward to AEC
ค่ายภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน
จัดทำขึ้นเป็นพิเศษให้กับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สมัครเรียนและจองสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัยเนชั่น เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน
งานส่งกำลังใจและร่วมอธิษฐานไปเกาหลีใต้
จากเหตุเรือเฟอร์รี่ล่ม ที่ เนชั่นสตูดิโอ ชั่น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557
Open House ครั้งที่ 1 ศูนย์เนชั่นบางนา ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 56 โดยคณะผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนำทีมโดย คุณสุทธิชัย หยุ่น คุณเทพชัย หย่อง
บัณฑิตจิตอาสา
ม.เนชั่น และสิงห์อาสา ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
บัณฑิตจิตอาสา
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง ร่วมกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำวัดม่อนพญาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556
บัณฑิตจิตอาสา
นักศึกษา ม.เนชั่น ศูนย์บางนา เข้าร่วมโครงการคิดทำเพื่อสังคม ในรายวิชา การคิดและการแก้ปัญหา ซึ่งส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       
 
กิจกรรมคณะ
 
    
 
 
http://www.nation.ac.th/
Statistics
Start : 2013-11-14
 Today
172
 Yesterday
373
 This Month
3,496
 Last Month
0
 This Year
12,995
 Last Year
93,285