คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
   
ออกบูธนิทรรศกาล "ทบทวนความรู้กับมาม่า"
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง พร้อมทีมงานมืออาชีพ ออกบูธนิทรรศกาล “โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 16”
   
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย
นักศึกษา ม.เนชั่น สร้างชื่อคว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย “วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง คว้ารางวัลการแข่งขันทักษะวันวิชาการวันมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย และไหว้ครูมัคคุเทศก์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต และสร้างความสัมพันธ์ในสายอาชีพมัคคุเทศก์และบริการ ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา