คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ใส่ใจประเพณี พี่พาน้องเตียวขึ้นดอย สักการะพระพุทธรูปปรางค์นาคปรก
   
สานสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์หลังทำกิจกรรม
ทานข้าวกับนักศึกษานอกสถานที่หลังทำกิจกรรมปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา
   
บริการวิชาการ ที่วัดบุญวาทย์วิหาร
อบรมการใช้งานระบบมอบหมายงานและบูรณาการกับเครือข่ายสังคม