ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “ต้นไม้ของพ่อ” ต้นไม้สีขาว

 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น  พร้อมด้วย ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมแต่งกายชุดสีดำโดยพร้อมเพรียงกัน รวมตัวแสดงพลังความสามัคคีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แปรขบวนเป็นรูป ต้นไม้ของพ่อต้นไม้สีขาว

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ลานจตุรมุข อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมแต่งกายชุดสีดำโดยพร้อมเพรียงกัน รวมตัวแสดงพลังความสามัคคีแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แปรขบวนเป็นรูป ต้นไม้ของพ่อต้นไม้สีขาว โดยมีนักศึกษา ภาคประชาชนและหน่วยงานชุดไว้ทุกข์สีดำ กว่า 10,000 คน เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ นำเผยแพร่ทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมพุทธศักราช 2559 นำความเศร้าโศก มาสู่พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า

70 ปี แห่งการครองราชย์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ/อันยิ่งใหญ่นานัปการทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายเสด็จไปทุกหนทุกแห่งของแผ่นดินไทยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ช่วยคลี่คลายในยามที่ประเทศชาติประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจนเหล่าอาณาประชาราษฎร์อยู่รอดปลอดภัยตลอดมาทรงทุ่มเทพระสติปัญญาประดิษฐ์คิดค้นแนวทางต่างๆ  เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิต/และการประกอบอาชีพให้กับอาณาประชาราษฎร์จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนเป็นที่ประจักษ์เปรียบเสมือนพ่อได้ปลูกต้นไม้จนเติบโตสูงใหญ่/แผ่กิ่งก้านสาขาแตกใบผลิ-ดอกออกผลให้ลูกได้อาศัยร่มเงาปกเกล้าปกกระหม่อม/ อย่างเป็นสุขตราบจนถึงวันนี้

จังหวัดลำปางได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวจังหวัดลำปาง รวม 21 ครั้ง ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินชาวจังหวัดลำปางเฝ้ารับเสด็จด้วยความจงรักภักดีทุกรอยพระบาท ที่ทรงพระราชดำเนินนับเป็นศรีแก่แผ่นดินถิ่นนี้ทุกหยาดหยดของพระเสโทที่หลั่งไหลตราตรึงลงในดวงใจของพสกนิกรชาวจังหวัดลำปางอย่างซาบซึ้งปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมใจกันรักษาต้นไม้ที่พ่อปลูกให้ไว้ ให้เจริญเติบโตงดงามยิ่งใหญ่ยั่งยืนตลอดไป

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรจะสถิตในดวงใจชาวจังหวัดลำปาง ตราบนิจนิรันดร์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยพสกนิกร ชาวจังหวัดลำปาง ทุกหมู่เหล่า

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
2016-11-07
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2016-11-04
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ