ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
ม.เนชั่น “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา ประจำปี 2559”

 มหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นแบบอย่างที่ดีทางพระพุทธศาสนา ให้กับชุมชน และประชาชน สร้างสรรค์ใส่ใจประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของพระพุทธศาสนา จัดประเพณี ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเนชั่น ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาแต่โบราณ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดดอยปู่หลวง) เลขที่ 180 หมู่ 8 บ้านหัวทุ่งสามัคคี  ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดประเพณี ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ถิ่นล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นโดยมีสโมสรนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ตลอดจนคณะกรรมการนักศึกษา 5 คณะวิชา เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยประชาชนในเขตบ้านโทกหัวช้าง  หัวทุ่ง  ประชาชนที่ปฏิบัติฝึกสมาธิวัดสามัคคีบุญญาราม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ที่มีมาแต่โบราณ และเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน บริษัท ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ได้ทำกิจกรรมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐินล้านนา มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้มีการจัดเตรียมเครื่องบริวารกฐิน พร้อมกับการแสดงกลองสบัดชัย,รำชุดพานดอกไม้, รำอวยพร, วิถีเขลางค์, ฟ้อนสาวไหม, พิธีเก็บฝ้าย, พิธีร่วมตัดผ้าที่ทอแล้ว, การปล่อยโคมลอย, วิธีทอผ้าจีวรทางพระพุทธศาสนาจนกว่าจะแล้วเสร็จ (ตลอดทั้งคืน), พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, ขบวนแห่ผ้าพระกฐิน, พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานเบญจศีล กล่าวขอขมาเครื่องกฐิน ประธานแต่ละสายถวายผ้ากฐิน ประธานหลักนำกล่าวคำถวายผ้ากรานกฐิน พระสงฆ์ 4 รูป กล่าวยันโตจตุรตรัย พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เสร็จพิธี       

“จุลกฐิน ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากประเพณีการทอดจุลกฐินนี้ เป็น ประเพณีที่พบเฉพาะในประเทศไทยและลาว ไม่ปรากฏประเพณีการทอดกฐินชนิดนี้ในประเทศพุทธเถรวาทประเทศอื่น สำหรับประเทศไทย มีหลักฐานว่า มีการทอดจุลกฐินมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังปรากฏในหนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า หน้า 268 ว่า ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โปรดให้ทำจุลกฐินปัจจุบันประเพณีการทำจุลกฐินนิยมทำกันเฉพาะชุมชนทางภาคเหนือและอีสานเท่านั้นโดยอีสานจะเรียกกฐินชนิดนี้ว่ากฐินแล่น” (จุลกฐินไม่ใช่ศัพท์ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก) เค้ามูลของการทำจีวรให้เสร็จในวันเดียว ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถา กล่าวถึงเรื่องที่ พระพุทธเจ้ารับสั่งให้คณะสงฆ์ในวัดพระเชตวันร่วมมือกัน ทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรุทธะ ผู้มีจีวรเก่าใช้การเกือบไม่ได้แล้ว โดยในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงช่วยการทำไตรจีวรด้วยโดยทรงรับหน้าที่สนเข็มในการทำจีวรครั้งนี้ด้วย

สาเหตุประการหนึ่งที่มีการทำจุลกฐินเนื่องมาจากกำหนดการกรานกฐินนั้นมีระยะเวลาจำกัดและพระสงฆ์ไม่สามารถขวนขวายดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผ้ากฐินเองได้ (เพราะจะทำให้กฐินเดาะ (สังฆกรรมเสีย) จึงอาจมีบางวัดที่ใกล้กำหนดหมดฤดูกฐินแต่ยังไม่มีผู้นำผ้ากฐินมาถวาย) ทำให้ในสมัยก่อนเมื่อใกล้เดือน 12 (หมดฤดูกฐิน) มักจะมีผู้ศรัทธาตระเวนไปตามวัดต่าง ๆ เมื่อเจอวัดที่ยังไม่ได้รับถวายผ้ากฐิน จึงต้องเร่งรีบขวนขวายจัดการทำผ้ากฐินให้เสร็จทันฤดูกฐินหมด ซึ่งบางครั้งอาจเหลือเวลาแค่วันเดียว จึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งชุมชน ในการร่วมกันจัดทำผ้าไตรจีวรให้สำเร็จก่อนหมดฤดูกฐิน (เพราะสมัยก่อนไม่มีผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปสำหรับขาย) การร่วมมือกันจัดทำจุลกฐิน ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2016-11-04
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สัมมนาครูแนะแนว โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นฐานของครูและนักเรียน
2016-09-27
สัมมนาครูแนะแนว โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพื้นฐานของครูและนักเรียน