ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม
film izle indir
 
 
วีดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย
 
 
มหาวิทยาลัยเนชั่นรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวง

 มหาวิทยาลัยเนชั่นรวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ โถงเสานัก ชั้น 1 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

จากประกาศสำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

ดังนั้นปวงข้าข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคนไทยและแผ่นดินไทย อย่างหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ภายใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเปี่ยมล้น ไปด้วยความรักและเมตตาต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ และขอตั้งจิตสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเป็นคนดีของแผ่นดิน สืบไป ขอพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอให้ดวงวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สถิตย์ในสรวงสวรรค์ และสถิตในใจของคนไทยทุกดวงตลอดไป

จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนชั่น ต่างพร้อมใจกันแต่งกายไว้อาลัย ถวายคำสัตย์ปฏิญาณ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ยืนไว้อาลัยสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที ในพิธีน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น พวกเราชาวมหาวิทยาลัยเนชั่น จึงพร้อมใจ รวมใจเป็นหนึ่ง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย และน้อมนำพระราชดำริ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เป็นข้ารองบาททุกชาติไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
2016-11-07
มหาวิทยาลัยเนชั่น ร่วมพลังสามัคคีแปรขบวนรูป “เลข ๙ NTU”
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2016-11-04
มหาวิทยาลัยเนชั่น สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ