ติดตามเราทาง Facebook ติดตามเราทาง Twitter ติดตามเราทาง Youtube  
 
 
University Council Committee
About Us
film izle indir
 
 
Featured Videos
 
 

Nation Univerity

University Council Committee

1. Mr.SERMSIN SAMALAPA President of the University Council
2. Associate Professor Dr.SIRIWUT BURANAPIN Member of University Council
3. Mr. BOONKIET CHOKWATANA Member of University Council
4. Dr. ADIT LAIXUTHAI Member of University Council
5. Ms. DUANGKAMOL CHOTANA Member of University Council
6. Mr. ADISAK LIMPURUNGPATANAKIJ Member of University Council
7. Mr. PANA JANVIROJ Member of University Council
8. Mr. SUPOTH PIANSIRI Member of University Council
9. Ms. NATENAPA PUSITTANONT Member of University Council
10. Mr. SIRICHAI CHANANAM Member of University Council
11. Professor Dr.KUMCHAI JONGJAKAPUN Member of University Council
12. Professor SANHOR TIYAO Member of University Council
13. Ms. JIRAWAN BOONPERM Member of University Council
14. Mr. AKARIN VIBULTANGMAN Member of University Council
15. Associate Professor Dr. PONGIN RAKARIYATHAM / PRESIDENT

As of: 19 August, 2015 - 18 August, 2019