fbpx

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรี่อง การให้บริการรหัสดีโอไอ-ไทยแลนด์ วันอังคารที่ 5มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพืวเตอร์ AB ชั่น1 อาคารสำนักบริการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Please publish modules in offcanvas position.