คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
Image
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สมัครด้วยตัวเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง โทรศัพท์ 054-265-170 ต่อ 112,117,118