fbpx

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2566


  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร.054-265-170


Image

คณะทันตแพทยศาสตร์

Image

คณะพยาบาลศาสตร์

Image

คณะเทคนิคการแพทย์

Location