fbpx
บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าเยาวชน
ด้วยใจที่เป็นกุศล
หวังให้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่สวยงาม
แผ่กิ่งก้านให้ความร่มเย็นแก่สังคม
 
รับน้องสร้างสรรค์ ม.เนชั่น เตียวขึ้นดอย ปลูกฝ้าย ทำบุญ ฝึกสมาธิ
@วัดสามัคคีบุญญาราม
12 ก.ย. 2563