fbpx
ชมผลงานการจัดแสงของนิสิต คณะนิเทศศาสตร์ ปี 4 ม.เนชั่น ได้นิสิตเป็นแบบเอง แต่งหน้า ทำผม เสื้อผ้า ออกแบบท่าโพสต์ ฝีมือนิสิตที่เรียนกับผมทั้งหมด นิเทศศาสตร์ ม.เนชั่น มีหลายสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคณะเรา ใช้กล้อง Panasonic GH5S (ถ่าย V-log) ปรับแต่งสีใน Davinci 15 ทำตัวหนังสือใน Fusion ของ Davinci 15 ส่งไฟล์มาตัดต่อใน PremierPro อีกที
 
สอนและกำกับโดย อ.สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์