fbpx

กองทัพเรือได้ให้เกียรติเชิญอาจารย์สิทธิโชค โควาบุญพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา เพื่อใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการถ่ายภาพและกำกับรายการ ในการถ่ายทอดสด “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 46” เพื่อจัดหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 20-24 สิงหาคม 2563

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official