fbpx

สายใยน้องพี่ไม่เคยจืดจาง เมื่ออาจารย์นเรศ บัวลวย ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์รุ่น 5102 เดินทางมาไกลเพื่อช่วยพัฒนาน้อง ๆ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ใน Workshop หัวข้อ การเขียน Resume เพื่อการสมัครงาน เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ห้อง 4211 อาคาร 4 ปัจจุบันอาจารย์นเรศ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารการกีฬา (นิเทศศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี..Keep in touch.