fbpx

คณะนิเทศศาสตร์ ได้เชิญชวนผู้สูงอายุที่เหงาอยู่บ้าน ออกมาฝึกฝนทักษะในการถ่ายภาพ การเขียนคำบรรยาย การตัดต่อคลิปวิดิโอ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคมรอบข้าง ใน Workshop เรื่อง เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.เทียม โชควัฒนา มหาวิทยาลัยเนชั่น ดอยพระบาท มีผู้สูงอายุจาก 6 อำเภอเข้าร่วมกว่า 24 คน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official