fbpx

เปิดโลกทัศน์ นำความรู้สู่ชุมชน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ร่วมกันของคณาจารย์และนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ โดยบูรณาการกับกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การสร้างเว็บเพจเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมชน ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official