fbpx

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการ เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร สร้างแนวทางการทำงาน และประยุกต์ใช้นิเทศศาสตร์ในการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆในองค์กร ในหัวข้อ นิเทศฯยุคใหม่ ทำอะไรได้บ้าง วิทยากรโดย ดร.ฑัตษภร ศรีสุข ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562