fbpx

ในพิธีไหว้ครู หนึ่งสิ่งสำคัญที่แสดงถึงความเคารพที่มีต่อครูบาอาจารย์ คือพานที่นำมามอบแด่ครู เพื่อแสดงถึงความนอบน้อมต่อพระคุณครู การจัดตกแต่งพานดอกไม้ จึงต้องคำนึงถึงความหมายของสิ่งเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ดอกไม้หรือสิ่งที่นิยมนำมาตกแต่งพานไหว้ครู คือ ดอกมะเขือ เพื่อแสดงว่าศิษย์ได้อ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมที่จะเรียนวิชาความรู้ต่างๆ หญ้าแพรก เปรียบเสมือนสติปัญญาของเด็กจะเจริญงอกงามเหมือนหญ้าแพรก ดอกเข็ม สติปัญญาจะได้แหลมคมเหมือนดอกเข็ม และข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยและการรู้จักควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบ ในพิธีไหว้ครู ศิษย์ถึงครู...สื่อความผูกพัน หนึ่งในความทรงจำครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 กันยาย2562 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์การศึกษาบางนา

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official