fbpx

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เรื่อง “การเขียนแบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอย่างไร? ไม่ให้ถูกตีกลับ” วิทยากรโดย ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณาจารย์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยเนชั่นร่วมกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น