fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 12, 19, 25-26 กรกฎาคม 2562