fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากแก่เด็กนักเรียนพิการ  โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562