fbpx

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากให้กับเด็กนักเรียนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 21 และ 28 พฤศจิกายน 2562