fbpx

คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกตรวจสุขภาพช่องปากให้เด็กนักเรียนพิการ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 7 และ 9 มกราคม  2563