fbpx

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงานและให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียงรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรีนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official