fbpx

โครงการต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 63 เข้าหอพัก วันเสาร์ ที่1 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมนิสิต มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official