fbpx

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ลานสมเด็จพระเทพฯ  คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม และ ดร.มนัสวี พานิชนอก ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ฮับขวัญน้องหล้า หมู่เฮาชาว NTU 63" เป็นการฮับขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เป็นศิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนา 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official