fbpx

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ประสานแหล่งฝึกปฏิบัติงานจิตอาสาและบูรณาการรายวิชากับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ในพื้นที่ จังหวัดลำพูน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง และ รพ.สต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้างซึ่งนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปที่ 2 ได้ฝึกปฏิบัติในช่วระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-23 ก.ค. 2564 นี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official