fbpx

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.หัวเสือ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการดำเนินงาน ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกับทีมมหาวิทยาลัยราชฎัชลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาองค์กรชุมชน ในการขับเคลื่อนบูรณาการทำงาน

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official