fbpx

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย ดร.จิติมา กตัญญู และ อาจารย์ภัทรนัย ไชยพรม เข้าพบผู้อำนวยโรงเรียนอรุโณทัย เพื่อประสานเป็นแหล่งร่วมมือทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2564

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official