fbpx

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ สวนอาหารคลองสายลม จังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมสมัชชาสุขภาพจังหวัดครั้งที่ 8 "พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง" ในการนี้นิสิตสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการนำของอาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง คณะพยาบาลศาสตร์ 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official