fbpx

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นเชิงรุกตามแผนดำเนินโครงการให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยเนชั่น 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official