fbpx

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00-16.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการประชุมนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.จิติมา กตัญญู คณบดีคระสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการนิสิต ประกันคุณภาพการศึกษา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นิสิตรุ่นน้องและรุ่นพี่ 

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official