fbpx

เมื่อวันที่ 12 พฤษคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการต้นกล้าสา'สุข ปีการศึกษา 2563 (ปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ รูปแบบออนไลน์) โดยมีคณบดี และคณาจารยื กล่าวให้โอวาส ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตสาธารณสุขชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆศิษย์เก่าในเส้นทางการทำงานราชการในสายงานสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณลัดดาวัลย์ ไข่แก้ว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ จังหวัดลำปาง และคุณธนาวัฒน์ พุทธวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติบัติการ งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในครั้งนี้

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official